Copyright

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website www.raitsbarbershop.nl en gelieerde websites van Rait’s Barbershop Groningen mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze. Niets uit de tekst of grafische voorstellingen mag worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens) bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rait’s Barbershop Groningen. Alle auteursrechten, intellectueel en andere eigendom, en toestemmingen daaromtrent die van toepassing zijn op de inhoud van deze website behoren toe aan- en zijn verkregen door Rait’s Barbershop Groningen.